En osannolik historia

Så här drygt ett år senare tillkommer fortfarande nya läsare. Jag vet inte hur relevant den här bloggen är längre, men kanske är den ändå mest för mig. Länge var den det som höll mig uppe genom min sjukdom. Att läsa, fundera och skriva om hur jag ville förändra världen blev mitt uppdrag och mitt … Läs mer